hur att mejsla ett instick

Steg 1 – Rita instick Outline

Steg 2 – Skär en Slot

Steg 3 – utmejsla den instick

Även om en mejsel instick är mest känd för dess användning i ett gemensamt kallas instickslås-och tappar, är det ett bra sätt att försänka en gångjärnshållaren i en dörr. Med rätt verktyg och instruktioner kan du mejsla ett instick i mindre än fem minuter.

För en dörr med tre gångjärn du behöver för att mejsla 6 tapphål: 3 på dörren och 3 på dörrkarmen. Placera varje gångjärn på dörren kant som kommer att passa mot dörrkarmen när dörren är stängd. Med en penna rita en linje på dörren, följer kanten av gångjärnet.

Håll mejsel kant på blyertslinjen, avfasning sidan mot dörrkanten. Knacka på mejselände med din hammare eller klubba, skära en slits till det djup som kommer att vara lika med tjockleken av gångjärnet.

Håll dig mejsel platt mot ytan av instick du vill ta bort den fasade kanten ner. Tryck sedan på med en hammare eller klubba tills du har tagit bort veden, lämnar ytan av instick plan och jämn.