hur man skär korrugerad plåttak

Steg 1 – Mät

Steg 2 – Säkerhet

Steg 3 – Skär

Steg 4 – The Final Step

En korrugerad metall takplåten är bäst skär med verktyg som har slip kapskivor. De andra motordrivna verktyg med tandade blad kommer inte att vara till stor hjälp.

Mät och markera det område på den korrugerade plåttak som måste skäras. Placera markören och torget bladet sida vid sida och dra dem längs blad kanten.

Din säkerhet är av största vikt. Därför, innan du skär den korrugerade plåttak bära skyddsglasögon, arbetshandskar och ansiktsskärm.

Rikta skärverktyget med den markerade linjen på den korrugerade metall takplåten. Använd en 6 tum hjul. Vrid verktyget på och gå igenom den markerade linjen. Håll hjulet rakt och undvika att vrida den. Om någon gång du känner skärhjulet är liten ersätta det med ett hjul med en större diameter.

Borren på kanten kan avlägsnas genom att dra en slipmaskin över den. Detta är hur du kan klippa korrugerad plåt takplåt.