hur man diagnostisera vanliga elektriska kopplingsproblem

Steg 1 – Kontroll av säkring Board

Steg 2 – Kontroll av glödlampa

Steg 3 – Kortsluten Switch

Steg 4 – Testa Switch

Steg 5 – Byta Felaktig Switch

Steg 6 – Ledningar

Elektrisk strömbrytare es gör det mycket enkelt att styra lampor och apparater. Men några problem med dessa växlar kan vara mycket frustrerande och irriterande.

Att lära sig att diagnostisera dessa problem kommer att spara mycket tid och pengar. Diagnostisera elektriska omkopplare kommer också att göra dem mycket mer pålitlig.

Det första du bör kontrollera är att växeln inte har löst ut brytaren av någon anledning. Det finns ett antal saker som kan utlösa brytare, är detta en av de vanligaste problemen och tar bara ett par sekunder för att rätta till.

Innan du bry gör något annat bör du också kontrollera att glödlampan inte har blåst. Glödlampor kan blåsa mycket lätt och detta kan behöva bytas ut.

Det är värt att byta ut glödlampan att ta reda på om eller inte det kommer att lösa problemet. Detta bör bara ta dig några minuter och även om du måste köpa en glödlampa det inte kommer att gå till spillo eftersom det kommer att användas så småningom.

Ett annat mycket vanligt problem beror på en kortsluten strömställare. Om någon av anslutningarna i din switch är sliten då detta kan leda dem till korta ut. Detta förhindrar att brytaren inte fungerar på rätt sätt och kan också vara en brandrisk. Ta fronten av strömbrytaren och inspektera ledningar. Alla kablar ska vara snyggt och prydligt.

Använd multimeter för att kontrollera att alla anslutningar görs ordentligt och korrekt. Också använda motståndsläget för din multimeter för att kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna och att ingen av dem är trasiga.

Växeln kan också vara helt trasig eller skadad. Om detta är fallet så kommer det att behöva tas bort och ersättas. Byta en felaktig switch är faktiskt ganska lätt.

Helt enkelt använda en skruvmejsel för att ta bort frontpanelen på strömbrytaren och sedan använda en elektrisk skruvmejsel för att lossa anslutningarna. När terminalerna har lossats är det sedan möjligt att ta bort trådarna.

Om allt annat har misslyckats så finns det en god chans att problemet orsakas på grund av ledningar och inte växeln. Ledningar problem kan uppstå av flera olika skäl, bland annat gnagare bita genom ledningarna. Råttor och möss bita ofta trådarna som kommer att orsaka isoleringen går förlorad. Om två av dessa nakna trådar röra då kan kortsluta kretsen och vara mycket farlig.

Det enda sättet att reparera dessa problem med ledningarna är att nya ledningar hela kretsen och eventuellt din hela huset.

Efter trådarna har tagits bort den felaktiga strömställaren kan tas bort. Det är då möjligt att ersätta växeln med en ny modell som fungerar som det borde göra.