hur man bygger lådor

Att veta hur man bygger lådor kan vara en stor skicklighet för någon. Lådor är alltid en praktisk sak att ha, och de behöver inte vara svårt att skapa. Du behöver bara lite erfarenhet gör det själv-projekt för att uppnå detta, och du kan skapa en komplett uppsättning av lådor på bara några timmar. Det finns många metoder, här vi kommer att gå över en väg att göra trä lådor,. Verktyg du behöver, -Plywood både ¼ och ½ tum, Wood Glue, -Ett Inch Brads, -Table Saw, -Hammer; Steg 1 ; Bestäm vilken storlek du behöver lådorna vara. Du måste veta hur länge, lång och djup blir de. Skriv ner siffrorna så att du kan se till att köpa en lämplig mängd ved och andra förnödenheter,. Steg 2; Cut plywood i block. Du kommer att använda ½ tums trä för detta. Blocken behöver vara längden av lådan. När de är lämplig längd kan du gå vidare till att skära ner dem till rätt höjd. Dessa bitar kommer att fungera som lådsidor,. Steg 3; Använd tabellen såg att skapa Dado s. Djupet måste vara ¼ tum. Dado s kommer att användas för botten av lådan,. Steg 4; Använd sågen igen för att göra en annan passage genom halv tum plywood. Du kan testa dado genom att skjuta in den till dado du redan har skapat. Du kan göra en annan pass om det behövs. Den Ju närmare kroppen desto bättre du är,. Steg 5; Använd sågen för att skapa block för framsidan av lådorna samt ryggen. Du kan få mätningar för dessa genom att ta mätningar från bredden av lådan och ta bort en tum. Mät lådan från ovansidan till dado överst;. Steg 6; Gör botten. Mät lådan längd på sidan och markera detta. Detta kommer att visa dig hur djupt lådan behöver vara. mäter också den främre och tillsätt 7/16 av en tum till numret. Detta kommer att vara hur bred botten är. Börja skära delar,. Steg 7; Applicera trälim till dado från topp till sida för att montera på baksidan av lådan. Placera baksidan av lådan på limmet och fäst dyckert. Alla extra lim kan torkas bort med en fuktig svamp,. Steg 8; Sätt botten och se till att det passar. Så länge som det gör kan du ansöka lim till kanten på botten och placera botten i Säkra detta med brads liksom,.. Steg 9, Lim alla exponerade kanter ner. Placera den återstående sidan i och bifoga ett brad. Torka bort eventuellt kvarvarande lim,. Steg 10, om du vill måla eller avsluta utsidan av lådorna, nu är när du skulle göra detta. När det är gjort, kan du bifoga någon hårdvara du vill,. När alla limmet har torkat dina lådor är redo att användas!